Jak można rozpoznać udar mózgu u osoby starszej?

Artykuły dla opiekunek

3/2018

starsza kobieta trzymająca się za głowę

Udar mózgu u osób starszych występuje często z racji wieku, złego odżywiania lub zaniedbania zdrowia. Dlatego warto poznać podstawowe objawy udaru mózgu i w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy Podopiecznemu. Dowiedz się także jak opiekować się podopiecznym po udarze mózgu.

Specyfika udarów mózgu

Udar mózgu jest efektem nagłego niedotlenienia spowodowanego nieprawidłowym przepływem krwi w mózgu. Może być on wynikiem wylewu krwi do mózgu lub zakrzepu lub zatoru żył. Komórki mózgu, które nie zostaną dotlenione w dość szybki sposób przestają funkcjonować. Wynikiem tego mogą być zaburzenia mowy, widzenia lub ruchu. Objawy te występują zależnie od miejsca wystąpienia udaru i mogą być nieodwracalne, jeżeli szybko nie zostanie udzielona odpowiednia pomoc.

Jakie znamy rodzaje udaru mózgu?

Obecnie medycyna wyróżnia dwa rodzaje udarów mózgów:

 • Wylew krwi do mózgu, powstaje w wyniku pęknięcia naczynia krwionośnego w mózgu.
 • Udar niedokrwienny mózgu, który jest wynikiem zakrzepu lub zatoru żył w mózgu, co z kolei powoduje niedotlenienie komórek mózgowych. Obecnie jest to najczęściej występujący udar mózgu wśród osób starszych.

Jakie są objawy udaru mózgu u osób starszych?

Objawy udaru mogą być zależne od miejsca wystąpienia udaru w samym mózgu. Wiąże się to faktem, że określone części mózgu odpowiadają za różne funkcje organizmu. Objawy mogą być zatem różne, dlatego nie należy bagatelizować wszelkich symptomów nieprawidłowego działania podopiecznego. Do podstawowych objawów udaru mózgu należą m. in.:

 • utrata widzenia w jednym oku lub obu oczach,
 • zapominanie podstawowych słów, które nie występowało wcześniej,
 • trudności z mówieniem lub składaniem zdań, nie występujące wcześniej,
 • skarżenie się podopiecznego na zawroty głowy,
 • zaburzenia ruchu i równowagi,
 • nudności i omdlenia,
 • niedowład mięśni, najczęściej twarzy, ręki lub nogi.

Co robić w przypadku wystąpienia udaru mózgu u podopiecznego?

Jeżeli rozpoznamy, którykolwiek z objawów wystąpienia udaru mózgu u naszego podopiecznego, powinniśmy koniecznie wezwać pogotowie. Udarowi mózgu można bowiem zapobiec wyłącznie w warunkach lekarskich.

Należy szczególnie pamiętać, że w przypadku udaru mózgu liczy się czas! Im szybciej udzielimy pomocy po udarze mózgu tym większa jest szansa na wyleczenie.

Jak wesprzeć podopiecznego po udarze mózgu?

Do zadań opiekuna często należy domowa opieka podopiecznego, który przeszedł udar mózgu. W tym przypadku do obowiązków opiekuna należą m. in.:

 • Kontakt z lekarzem podopiecznego, spotkania z lekarzem, pilnowanie i przestrzeganie terminów spotkań oraz zażywania leków.
 • Fizjoterapia mająca na celu rehabilitację podopiecznego, z zaistniałym niedowładem kończyn, wsparcie w wykonywaniu zaleconych przez fizjoterapeutę domowych ćwiczeń.
 • W przypadku wystąpienia niedowładu twarzy lub zaburzeń mowy konieczne mogą okazać się spotkania z logopedą i pomoc opiekunki w wykonywaniu zadanych przez niego ćwiczeń poprawiających mówienie.
 • W przypadku osób z nadwagą, może być konieczne przygotowywanie odpowiednich, zaleconych przez lekarza posiłków.
 • W dużej mierze konieczne będzie wsparcie podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności jak ubieranie się, jedzenie lub mycie.

Wiedząc jak rozpoznać udar mózgu u osoby starszej możemy mieć pewność, że nie zbagatelizujemy symptomów i zareagujemy na czas.

Pamiętajmy także, że po udarze mózgu powrót do zdrowia może trwać dość długo lub nie być do końca możliwy. W związku z tym konieczne jest udzielenie podopiecznemu wsparcia psychicznego i namawiania go na każdym kroku do niepoddawania się w walce o zdrowie.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł: